Track : 12/23/2018 14:32:19

2018-12-23 13:33:13 UTC

Charmy et sorgia en Axis

Altitude profile

Total Duration

04:01:54

Average speed

5.6 km/h

Total distance

22.57 km

Total elevation gain

827 m

Total elevation loss

-895 m